Бесплатни превентивни прегледи во општина Кисела Вода

Loading...

Општина Кисела Вода во соработка со ЈЗУ Здравствен Дом Скопје ве известува дека со најавата за топлотни бранови, според програмските активности на Министерството за здравство на РМ, од страна на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, започнувајќи од 13.07.2016 год. (среда), ќе се организираат акции за бесплатни превентивни прегледи во насока на заштита на граѓаните од топлото време. За таа цел, во општина Кисела Вода ќе бидат поставени пунктови на кои ќе работи медицинска екипа, во период од 18:30 до 21:30, според распоредот на следните локации:СРЕДА  13.07.2016  Драчево – Парк БранителиСАБОТА 16.07.2016 Кисела Вода  – кај ОУ Невена Георгиева ДуњаПОНЕДЕЛНИК 18.07.2016 Драчево –с. Драчево( кај Чешма)ЧЕТВРТОК  21.07.2016 Кисела Вода  – парк кај ТинексСАБОТА  23.07.2016 Драчево – кај Месната заедницаВТОРНИК 26.07.2016 Кисела Вода – парк спроти ОпштинатаЧЕТВРТОК 28.07.2016 Драчево Парк БранителиНЕДЕЛА 31.07.2016 Кисела Вода  – кај ОУ Невена Георгиева ДуњаСРЕДА 03.08.2016 Драчево –с. Драчево( кај Чешма)САБОТА 06.08.2016 Кисела Вода  – парк кај ТинексПОНЕДЕЛНИК 08.08.2016 Драчево – кај Месната заедницаЧЕТВРТОК  11.08.2016 Кисела Вода – парк спроти ОпштинатаСАБОТА  13.08.2016 Драчево – Парк БранителиВТОРНИК 16.08.2016 Кисела Вода  – кај ОУ Невена Георгиева ДуњаЧЕТВРТОК 18.08.2016 Драчево –с. Драчево ( кај Чешма)НЕДЕЛА 21.08.2016 Кисела Вода  – парк кај ТинексВТОРНИК 23.08.2016 Драчево – кај Месната заедницаПЕТОК 26.08.2016 Кисела Вода – парк спроти ОпштинатаПОНЕДЕЛНИК 29.08.2016 Драчево – Парк БранителиСРЕДА  13.07.2016  Драчево – Парк БранителиСАБОТА 16.07.2016 Кисела Вода  – кај ОУ Невена Георгиева ДуњаПОНЕДЕЛНИК 18.07

loading...
Loading...