Дали Тито навистина потекнувал од Југославија?

Loading...

Во анализа правена врз основа на говорот на Јосип Броз Тито во 1977 година, се претпоставува дека претседателот на Југославија немал југословенско потекло.Оваа констатација е наведена во документот за фонетската анализа на јазикот кој Тито го зборуваше. Истиот документ неодамна беше објавен во јавноста откако му беше тргната ознаката доверливо. Се констатира дека српскохрватскиот јазик на Тито имал странски акцент.
– Самогласката  И се изговара после меки и тврди согласки. Од друга страна, оние на кои мајчин јазик им е полски или руски, зборовите ќе ги изговараат со меко Н. Така и Тито ги изговарал зборовите, па затоа и неговиот акцент се претставува како странски акцент, говорат податоците од анализата.Оваа констатација е наведена во документот за фонетската анализа на јазикот кој Тито го зборуваше. Истиот докумен

loading...
Loading...