Дали знаете ШТО значат НАЛЕПНИЦИТЕ на овошјето и зеленчукот?

Секое увозно овошје и зеленчук мора да има налепница, а кодовите на нив, откриваат на кој начин се произведени намирниците. Така имате подобри информации за производите кои ги купувате.Увезеното овошје или зеленчук, мора на себе да има налепници. Тоа што го пишува на нив, открива како се одгледани. Ако на нив има код од четири бројки, тоа значи дека таа намирница е прскана со пестициди. Код од 5 бројки, од кои првата е 9, означува намирница која е органски одгледана.
На генетски модифицираните производи, стојат кодови кои почнуваат со бројот 8.Увезеното овошје или зеленчук, мора на себе да има налепници. Тоа што го пишува на нив, открива како се одгледани. Ако на нив има код од четири бро

Пронајдете не на следниве мрежи: