Доизградба на фекална канализација

Loading...

Градоначалникот Тони Трајковски беше на терен во Економија, каде што направи увид во градежните работи за доизградба на секундарна фекална канализација на улица 9 со краците, во должина од 180 метри.
 По завршувањето на изградбата на секундарната фекална канализација, жителите од оваа улица ќе можат да се приклучат кон истата. Работите ги изведува фирмата Изгрев од Велес.

Градоначалникот Тони Трајковски беше на терен во Економија, каде што направи увид во градежните работи за доизградба на секундарна фекална канализа

loading...