Доживотна исплата за оние кои ќе и ги препишат становите на банката

Loading...

Ваквите договори се познати како „обратна хипотека (reverse mortage). Овие кредити сѐ уште не стасале во Македонија, а ги нема ниту во една од земјите од поранешна Југославија.Банките во светот, а особено во Северна Америка и во повеќето земји во Европската Унија се повеќе склучуваат договори со пензионери за доживотна исплата на одредена сума на пари доколку тие прифатат по нивната смрт станот или куќата да ги остават на банката.
Во земјите каде што веќе се применува ваков вид на заеми , освен пензионерите, се почесто на кредит со „обратна хипотека“ се одлучуваат и постарите земјоделци и корисници на социјална помош како и постарите лица без редовни примања, пренесе Вечер.
Инаку, најчесто овие позајмици не се одобруваат на лица помлади од 62 години, па ова навистина е добар начин како постарите луѓе да дојдат до подобар стандард ако се има во предвид дека кај нас лица постари од 62 години не можат да добијат кредитна картичка од банка! На ваков начин се решава проблемот на социјална загрозеност на постарата популација и се зголемуваат приходите за тековна потрошувачка, велат експертите.Банките во светот, а особено во Северна Америка и во повеќето земји во Европската Унија се повеќе склучуваат договори со пензионери за доживотна ис

loading...
Loading...