ФОТО: Независност за Македонија во 1933 година

Loading...

Оваа фотографија е објавена на профилот Македонци, а за неа пишува дека потекнува од 1933 година, а е направена во Детроит на 03.09.1933 – пред Тито да дојде на власт.Страницата Македонци, заедно со порталите Македоника и Македонска вистина (Makedonika и Macedonian Truth) се во акција на собирање и архивирање на македонски документи.
Во план е да презентираат стотици фотостории на документи од македонската историја кои ќе ја рефлектираат македонската егзистенција векови наназад низ минатото.
Доколку некој од вас поседува било каков документ, книга, статија, или друг релевантен податок во кој се илустрира македонското битие низ историјата или денес, за истиот да биде процесуиран и промовиран може да го публикувате на овој Фејсбук профил Македонци.Страницата Македонци, заедно со порталите Македоника и Македонска вистина (Makedonika и Macedonian Truth) се во акција на собирање и архивирањ

loading...