Граѓаните ќе бидат ослободени од обрската за поднесување годишна даночна пријава

Loading...

УЈП го укинува поднесувањето на годишна даночна пријава.Граѓаните ќе бидат ослободени од обрската за поднесување годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи (УЈП), од следната година, според олука на Владата која го смени начинот за поднесување на пријавите.
Со промените, УЈП ќе ги собира сите податоци за остварените приходи на физичките лица, во електронска форма, и потоа ќе ги доставува на граѓаните на увид, доколку има потреба од дополнение или исправка.
Секој граѓанин ќе може да ги провери своите податоци, преку сопствена лозинка, која ќе му овозможува влез до пријавата доставена од УЈП. Граѓаните ќе можат и да додаваат податоци кои не се внесени.Граѓаните ќе бидат ослободени од обрската за поднесување годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи (УЈП), од следната година, според олу

loading...