Хрватска најзадолжена земја во регионов

Loading...

Од екс- ју државите, најзадолжена е Хрватска, а најмалку задолжени се Македонија и Црна Гора. Меѓу државите настанати со распаѓањето на СФРЈ, номинално најзадолжена е Хрватска – нејзиниот вкупен долг кон средината на годината ја надмина бројката од 53 милијарди евра. Надворешниот долг на Словенија е поголем од 42 милијарди евра и за 16 милијарди е поголем од надворешниот долг на Србија, кој во моментов изнесува 26 милијарди евра.
Во групата најмалку задолжени држави од овие простори е и Македонија со сегашен долг од 2,6 милијарди евра. Босна и Херцеговина има долг од околу 4,7 милијарди евра, од кои на надворешен долг отпаѓаат 3,6 милијарди евра.Меѓу државите настанати со распаѓањето на СФРЈ, номинално најзадолжена е Хрватска – нејзиниот вкупен долг кон средината на годината ја надмина број

loading...
Loading...