Кои се трите желби на Мујо?

Loading...

Мујо фатил златна рипка и рипката му рекла:
– Ако ме пуштиш ќе ти исполнам три желби.Мујо ја пуштил и и рекол:- Направи ме бесмртен и богат…
За третата се мислел која да биде и видел едно магаре во близина и и рекол:- Сакам да ми биде како на магарето.
Рипката му ги исполнила желбите и се вратил Мујо дома со полн куфер и и вика на Фата:- Фато, пукај во мене!А она му вика:- Мујо што се случува со тебе?- Абе пукај мори!
И Фата пукала, и видела дека е бесмртен. После го прашува:- Мујо, од каде тие пари?
А он и вика:- Ги спечалив. Ама чекај има уште нешто. Затвори очите.Се соблака и и вика да отвори. Фата отвора и вика:- Јаоо Мујо, колика ти пизда!!!Мујо фатил златна рипка и рипката му рекла:
– Ако ме пуштиш ќе ти исполнам три же

loading...
Loading...