Моментот кога некој ќе те напне

Loading...

Па така е, некогаш зборовите се излишни во одредени ситуации.Ех, кога би имале повеќе раце да го искажеме интензитетот на лутината… 
Ех, кога би имале повеќе раце да го искажеме интензитетот на лутината… 

loading...
Loading...