Наставничката ги испрашува децата во одделението. Лута е:

Loading...

Наставничката ги испрашува децата во одделението. Лута е:Наставничката ги испрашува децата во одделението. Лута е:– Петар?!– Што?– Ќе Ти кажам јас тебе “што”! Ѓавол да те земе! Стани, кога зборуваш со наставничката! Колку е 2 и 2?– 5.– Идиот! Нема да биде од тебе инженер! Единица! Седи!– Драган?!– Што?– Ќе Ти кажам јас тебе “што”! Ѓавол да те земе! Стани, кога зборуваш со наставничката! Колку е 2 и 2?– Пааа… 3.– Идиот! Нема да биде од тебе инженер! Единица! Седи!– Зоки?!– Да, госпоѓо?– Колку е 2 и 2?– 4.– Браво! Ќе биде од тебе инженер!– Госпоѓо?! – продолжува Зоки.– Што?– Ќе Ти кажам јас тебе “што”! Ѓавол да те земе! Стани, кога зборуваш со инженер!Наставничката ги испрашува децата во одделението. Лута е:– Петар?!– Што?– Ќе Ти кажам јас тебе “што&rdquo

loading...