Наставничката по математика го прашува малиот Трпе: -Трпе, зошто во тетратка си оставил сосема празна страница?

Loading...

Наставничката по математика го прашува малиот Трпе:-Трпе, зошто во тетратка си оставил сосема празна страница?-Ееее…Наставничката по математика го прашува малиот Трпе:-Трпе, зошто во тетратка си оставил сосема празна страница?-Ееее, тука пресметував на памет!Наставничката по математика го прашува малиот Трпе:-Трпе, зошто во тетратка си оставил сосема празна страница?-Ееее, тука пресметував н

loading...
Loading...