Невработените ќе добијат можност за сертификати од областа на ИТ и англискиот јазик

Loading...

Агенција за вработување на Република Македонија објави два јавни огласи на кои можат да учествуваат невработени лица што се водат како активни баратели на работа.Со пријавување на првиот оглас, заинтересираните ќе добијат можност да се стекнат со обука и сертификат за напредени ИТ вештини, а вториот оглас се однесува на сертифицирање од областа на англискиот јазик.Со пријавување на првиот оглас, заинтересираните ќе добијат можност да се стекнат со обука и сертификат за напредени ИТ вештини, а вториот оглас се

loading...