Нови огласи за вработување – Не чекајте, веднаш аплицирајте!

Loading...

Погледнете ги огласите за вработување:ЕКОНОМСКИ ПРОМОТЕРИ – АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија (“Агенцијата”) зема активно учество во енергичната кампања на Владата на Република Македонија која има примарна цел подобрување на економскиот пораст на земјата преку зголемување на странските директни инвестиции во софистицирани, високи технологии, извозно ориентирани индустрии во земјата и во целните индустриски сектори во кои Република Македонија е конкурентна.
Повеќе на:
https://news.vrabotuvanje.com.mk/index.php/vrabotuvanje-news-svet/item/245-ekonomski-promoteri

 
АЕК (АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ) ВРАБОТУВА
Агенцијата за електронски комуникации има потреба од вработување на високо мотивирани кандидати кои веруваат во сопствениот капацитет и се подготвени за темелна посветеност, силен ангажман и предизвици. Кандидатите ќе бидат ангажирани на неопределено време за следните работни места:
Повеќе на :
https://news.vrabotuvanje.com.mk/index.php/vrabotuvanje-news-makedonija-i-balkan/item/246-vrabotuvanja-vo-aekЕКОНОМСКИ ПРОМОТЕРИ – АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Ре

loading...
Loading...