Оглас за вработување во Стопанска банка АД Скопје

Loading...

Доколку сте амбициозни и желни за предизвик и сакате да станете дел од една од водечките банки во Р. Македонија тогаш повелете и обидете се! Стопанска банка АД-Скопје, членка на НБГ најголемата финансиска групација во Југоисточна Европа објавува:
ОГЛAC
За прием на работник на работно место
СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА 
во Регион Скопје (4 работни места)
Советникот за продажба е одговорен за ефективно промоција и продажба но производите и услугите но банката, услужување на постојните и потенцијалните клиенти, зголемување на базата на клиенти на банката преку задржување и привлекување на клиенти, максимизирање на профитабилноста и зголемување на продажбата на производите и услугите на банката преку вкрстена продажба, обезбедување на високо ниво на задоволство но клиентите преку реализирање но поставените таргети.
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:
– ВСП економски факултет, бизнис администрација или друго сродно област
– Работно искуство од најмалку 2 години во областа на продажба ќе се смета за предност
– Одлично познавање но англиски јазик (поседување на соодветен сертификат за IELTS, TOEFL ќе се смета за предност)
– Одлично познавање на Microsoft Office, особено MS Excel и MS Word.
– Одлично познавање но техники за продажба
– Обуки за продажба и грижа на клиенти поседување на соодветен сертификат ќе се смета за предност
Лични карактеристики:
– Развиени продажни вештини, моќ на убедување и соодветно грижа за клиентите
– Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи
– Ориентираност кон клиенти
– Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе роботи истовремено во кротки временски рокови
– Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
– Висок личен интегритет, деловен и професионален однос
Банката обезбедува месечна плата во нето износ од 20,000 МКД.
Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно, со можност за работа во две смени. Почетокот но дневното работно време е во 8.30ч, завршетокот во 16.30ч.
Банката нуди динамично, квалитетно и пријатно работна средина, дополнително обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.
За сите невработени повеќе на следниот ЛИНК
 Стопанска банка АД-Скопје, членка на НБГ најголемата финансиска групација во Југоисточна Европа објавува:
ОГЛAC
За

loading...
Loading...