Ова сигурно не сте го знаеле: PVC прозорците имаат зимски и летен режим. Еве како да ги подесите!

Loading...

PVC прозорците, вратите и столариојата се најчест избор бидејќи  најлесно се подесуваат, а и подобро ја задржуваат температурата во  простријата. Но, при  вградување мајсторите не ви кажуваат две многу важни работи кои ќе ви користат во  екстремно ладните денови.Иако се работи  за едноставни работи, многу луѓе  не знаат или забораваат дека подмачкувањето е решение доколку  ви шкрипи рачката или механизмот.
Доколку  редовно ги  одржувате прозорите неа да ви  биде потребен мајстор.
Металните делови како што  се шарките, бравите и  системот за заклучување, како и  сите подвижни делови  од прозорот, потребно е да се чистат и  подмачкуваат со  специјално масло, барем еднаш  годишно.
Во различни  временски периоди потребно е да се промени  начинот на „одржување“ на прозорите.
Не ви  се потребни мајстори  за на есен да ги подесите прозорите на „зимски режим“, а на пролет на „летен режим“.
Едноставно отворете го прозорот и пронајдете го шрафот на страна каде што се наоѓа рачката, па подесете го  со помош на имбус клуч. Шрафот  кој се наоѓа од страната на  шарката  завртете го навнатре, при што се регулира силата на потисок  на прозорската рамка.
Кога мајсторот  ви го поставува прозорот најчесто го остава во  „стандарден“ односно среден „режим“.
Доколку не сте сигурни во кој  режим ви е прозорот, едноставно  со парче хартија притиснете го  крилото.

 
 Доколку  можете без проблем да ја извадите,  наместено е на летен режим, а доколку  се скине при вадењето тогаш е на зимски режим.
Не е пожелно да ги оставите вратите и прозорците на зимски  режим цела година бидејќи  оптоварувањето на гумата е зголемува, па брзо  се троши.
Иако се работи  за едноставни работи, многу луѓе  не знаат или забораваат дека подмачкувањето е решение доколку  ви шкрипи рачката и

loading...