Паника на гробишта: Заменети тела во сандаците за време на погреб?!

Српското погребално друштво во Лукавица во последно време превземало остри мерки за проверките во текот на закопувањето, поради несекојдневните случувања од крајот на 2012 година.Какошто тврдат соговорниците од погребалното друштво, се случило да се заменат телата на покојните, што предизвикало бурна реакција кај семејствата.
Тоа се случило такашто додека ги припремале сандаците за погреб дошло до замена на починатиот маж и починатата жена. Грешката била воочена дури на самиот погреб , кога еден од членовите на семејството посакал да го види покојниот за последен пат.

Кога го отвориле сандакот ги дочекал вистински шок. Настанала вистинска паника.
Целиот случајсе завршил како пто треба благодарејќи на семејството на починатите кои го прифатиле фактот за грешката која моја да се случи секаде па дури и на погреб.Какошто тврдат соговорниците од погребалното друштво, се случило да се заменат телата на покојните, што предизвикало бурна реакција кај семејствата

Пронајдете не на следниве мрежи: