Прометот во индустријата бележи пораст

Loading...

Прометот во индустријата во мај годинава споредено со мај лани е зголемен за 13,2 процента, објави денеска Државниот завод за статистика.Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во мај оваа година во однос на мај минатата година, бележи опаѓање од 1,1 процент, а прометот остварен на странските пазари е со пораст од 17,6 проценти.
Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот „рударство и вадење камен“ во мај годинава, во однос на мај лани е намален за 46,3 проценти, а во секторот „преработувачка индустрија“ бележи пораст од 15,7 проценти.Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во мај оваа година во однос на мај минатата година, бележи опаѓање од 1,1 процент, а прометот

loading...