Синко, прв пат одиш на море, многу да внимаваш таму…

Loading...

Татко го испраќа својот син на одмор. Синот за прв пат оди на море. Пристигнале од селото до железничката станица. Таткото го советува својот син:– Синко, многу да внимаваш таму.– Зошто, татко?Татко го испраќа својот син на одмор. Синот за прв пат оди на море. Пристигнале од селото до железничката станица. Таткото го советува својот син:– Синко, многу да внимаваш таму.– Зошто, татко?– Ти не знаеш таму на морето какви можат да бидат жените.– Какви тате?– Многу расипани. Ако не внимаваш, ќе донесеш некоја заразна болест дома. Ќе ја заразиш својата жена. Таа ќе ме зарази мене. Јас без да знам ќе ја заразам и мајка ти. А ти знаеш каква е мајка ти, ќе изумре цело село.Татко го испраќа својот син на одмор. Синот за прв пат оди на море. Пристигнале од селото до железничката станица. Таткото го советува својот син:

loading...