Што е тоа, во уста големо надвор мало?

Loading...

Наставничката го прашува Трпе:
– Што е тоа, во шума и трча?- Срна.- Добро, ама може да биде и зајак. А што е тоа зелено во бара?- Жаба.- Добро, ама може да биде и гуштер.- Наставничке, а ќе може јас нешто да ве прашам?- Ајде прашај.- Што е тоа, во уста големо, а кога ќе излезе надвор мало?Наставничката во тој момент му врзува шамар..- Добро, вика Трпе. Ама може да биде и мастика.- Срна.- Добро, ама може да биде и зајак. А што е тоа зелено во бара?- Жаба.- Добро,

loading...
Loading...