Што треба да направите ако го изгубите пасошот во странство?

Loading...

Доколку се најдете во ситуација да сте во странство и да го изгубите или оштетите пасошот, советите кои ќе ги прочитате во продолжение ќе ви помогнат и укажат на тоа што треба да направите.Доколку лице државјанин на Република Македонија остане без патна исправа во некоја земја, потребно е да пријави губењето на исправата во најблиската полициска станица и да му се издаде потврда за истото.
Потоа со потврдата треба да се отиде во дипломатско конзуларното претставништво на Република Македонија во таа земја, каде што на лицето ќе му се издаде патен лист за да се врати во Република Македонија.
Доколку вашата патна исправа се оштети,, исто така се обраќате до најблиското ДКП на Република Македонија каде ќе ви издадат патен лист.
Пред да тргнете назад со патен лист доколку транзитирате преку повеќе земји информирајте се дали за некоја од планираните земји ќе ви треба соодветна виза за транзит.Доколку лице државјанин на Република Македонија остане без патна исправа во некоја земја, потребно е да пријави губењето на исправата во најблискат

loading...