Што жените очекуваат од денешните современи момци?

Loading...

Што го одликува вистинскиот маж во 21 век?  Жените веруваат дека тоа  е маж што помага во куќните обврски, се грижи за децата, не се плаши од ништо а истовремено е и господин.
Мажите пак од друга страна, мислат дека статусот современо момче може да се добие доколу навиваат за својот фудбалски тим, имаат автомобил и заработуваат повеќе пари од својата партнерка.
Жените веруваат дека современото момче треба да знае да готви, да знае да ја употребува машината за алишта, да не се плаши од пајаци, да чисти и секако да биде вистински господин.
Мажите се сложуваат со се од наведеното, но не и со делот каде што треба да не се плашат од пајаците односно дека треба без страв да ги фаќаат пајаците.
Едно истражување што е правено, ги дало следниве резултати: 64 % од жените сметаат дека мажот мора да биде храбар, 53 % сметаат дека мажот првенствено мора да биде господин, а 46 % дека мажот мора да ја става жената секогаш на прво место.Што го одликува вистинскиот маж во 21 век?  Жените веруваат дека тоа  е маж што помага во куќните обврски, с

loading...