Тибетански тест на личноста кој ќе ве шокира со неговата ВЕРОДОСТОЈНОСТ

Loading...

Еден од најинтересните тестови за личноста е тестот за кој што се тврди дека го составил самиот Далај Лама. Без разлика дали е вистинит или не, многумина велат дека е многу точен, а има и такви кои тврдат дека желбата им се исполнила.Пред да почнете со одговарање на прашањата замислете си некоја конкретна желба.
1.Запишајте ги по ред животните, почнувајќи од  тоа кое најмногу ви се допаѓа
А)Крава
Б) Тигар
Ц)Овца
Д)Коњ
Е)Прасе
2.Напишете по една реченица со која ќе го опишате следното:
А)Куче
Б)Мачка
Ц) Глушец
Д) Кафе
Е)Море
3. Сетете се на некој кој ви е посебно важен, а можете да го поврзете со следните бои
А)Жолта
Б)Портокалова
Ц)Црвена
Д)Бела
Е.зелена
Тетстот е завршен. Сега замислете си некој број и еден ден од неделата и погледнете го значењето на одговорите што ги дадовте:

 
1.Одговорите на првото прашање ги опшуваат вашите приоритети во животот
Крава означува кариера
Тигар означува достоинство
Овца-љубов
Коњ-семејство
Прасе-пари
Одговорите на второто прашање го имаат следното значење:
1.Описот на кучето го означува твојот карактер
2.Описот на мачката ja означува личноста на твојот партнер
3.Описот на глушецот ги означува непријателите
4.Кафето го означува начинот на кој ја доживувате љубовта
5. Морето го покажува начинот на кој го живеете животот
И одговорите на третото прашање
Жолта: Некој кој никогаш не го забораваш
Портокалова: Некој кој можеш за секогаш да го сметаш за пријател
Црвена: Некој кој стварано го сакаш
Бела : Твојата сродна душа
Зелена: Единствената личност која ќе ја паметиш до крајот на својот живот
Бројот што го замисливте и денот го означуваат датумот за остварување на вашата желба.Пред да почнете со одговарање на прашањата замислете си некоја конкретна желба.
1.Запишајте ги по ред животните, почнувајќи од&nbsp

loading...
Loading...