Трајковски: Ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази Баба

Loading...

Трајковски: Ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази БабаАсфалтирани повеќе од 40км улици и тампонирани се повеќе од 60км улици, а со несмален интензитет ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструктура во општина Гази Баба
Асфалтирани повеќе од 40км улици и тампонирани се повеќе од 60км улици, а со несмален интензитет ќе продолжиме во подобрување на патната инфраструк

loading...