Трпана начукала 154 кила и отишла на доктор…

Loading...

Трпана начукала 154 кила и отишла на доктор.– Аман докторе помагај, не можам да дишам од дебелина.– Па добро, како за почеток да почнеш со една вежба со мрдање на главата.– Како тоа мислите со мрдање на главата?Трпана начукала 154 кила и отишла на доктор.– Аман докторе помагај, не можам да дишам од дебелина.– Па добро, како за почеток да почнеш со една вежба со мрдање на главата.– Како тоа мислите со мрдање на главата?– Па така, прво од лево на десно, па од десно на лево, секогаш кога ќе ви понудат нешто за јадење!Трпана начукала 154 кила и отишла на доктор.– Аман докторе помагај, не можам да дишам од дебелина.– Па добро, како за почет

loading...
Loading...