Улицата „Трајко Николоски“ во Прилеп ќе добие нов тротоар

Loading...

Интензивно се работи на поставување на бекатон плочки во должина од еден километар на улицата „Трајко Николоски“.„Со овој инфраструктурен зафат започнавме и ќе продолжиме и понатаму. Во текот на оваа година е предвидена изградба на нови тротоари на улиците „Самоилова“, „Ленин“, „Димче Антулески“, како и на други локации“, посочи градоначалникот Ристески во својата изјава.
Со поставувањето на бехатон плочки и средувањето на тротоарите на овие фрекфентни сообраќајници значително ќе се олесни движењето на пешаците. Ваквиот тип на инвестиција чини 2.639.617 денари, средства обезбедени од локалната самоуправа.„Со овој инфраструктурен зафат започнавме и ќе продолжиме и понатаму. Во текот на оваа година е предвидена изградба на нови тротоари на улици

loading...