Умреле денарите и одат кај Св.Петар на проверка…

Loading...

Умреле денарите и одат кај св.Петар на проверка.Поминува едно денарче, а св.Петар му вели: Мини!Поминуваат дводенарка и петденарка, а св.Петар им вели: Минете!Поминуваат педесетка и стотка, а св.Петар им вели: Минете!Поминува петстотка, а св.Петар вели: Стој! Ти одиш во пеколот!- Ама зошто во пеколот?- Оти во црква те немам видено никогаш!Поминува едно денарче, а св.Петар му вели: Мини!Поминуваат дводенарка и петденарка, а св.Петар им вели: Минете!Поминуваат педесетка и с

loading...
Loading...