Видео: Кој од овие идентични близнаци ви се допаѓа повеќе?

Loading...

Еден производител на гуми за џвакање направил експеримент.Белдент“ – произведувач на гуми за џвакање, направиле експеримент на кој учествувале 481 случајни испитаници.
Тие поставиле неколку прашања, кои упатуваат на тоа кој од идентичните близнаци им се допаѓа повеќе.
73% од нив го фаворизирале оној близнак кој џвака гума за џвакање.

Очигледно е дека експериментот се покажал како успешен. А резултатите ги употребиле во реклама за своите производи.
Тие не се идентични. Оној близнак кој џвака гума за џвакање остава подобар впечаток. 
Белдент“ – произведувач на гуми за џвакање, направиле експеримент на кој учествувале 481 случајни испитаници.
Тие поставиле нек

loading...
Loading...