Видео: Најнеобичниот пазар низ кој поминуваат возови

Loading...

Пазарот Маеклонг, кој се наоѓа во близина на Банког, е единствен во свет. Низ него секојдневно поминуваат возови, па продавачите мораат да бидат вешти и брзи. Тие треба брзо да ги соберат своите продукти.  Но ако не успеат да ги соберат тоа не ги спречува подоцна да ги продаваат на купувачите.
 Пазарот Маеклонг, кој се наоѓа во близина на Банког, е единствен во свет. Низ него секојдневно поминуваат возови, па п

loading...