Вработи се во ВИП- плата од 64.500 денари!

Loading...

Вработи се во ВИП- плата од 64.500 денари!Вип е постојано во потрага по талентирани луѓе со цел да обезбеди најдобри комуникациски решенија за своите корисници. За да го зајакне својот Оддел за корисничка услуга, Вип бара кандидати за следната позиција:
АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏЕР
Опис на работното место:
– Развој, унапредување и спроведување стратегии за контакт со корисниците во различни сегменти на корисници
– Креирање стратегија за управување со жалби на ниво на компанија
– Подобрување на управувањето со барањата и жалбите на корисниците на ниво на сегменти
– Следење, дефинирање и оптимизирање на процесите и постапките
– Развој на долгорочни планови за користење ресурси и естимација на обемот на работата преку годишни планови и годишен буџет

– Редовен преглед на моменталната работа во рамките на Одделот за корисничка услуга, со акцент на трошоците и ефикасноста
– Навремено и ефективно управување со корисничката архива на Вип оператор
– Проактивно претставување на Одделот за корисничка услуга во проекти од повисок ред
 
Потребни квалификации:
– Универзитетска диплома
– Минимум 2 години претходно искуство на менаџерска позиција
– Искуство во управување со односи со корисници
– Вештини за донесување одлуки
– Искуство во известување и анализи
Повеќе информации може да дознаете на следниот ЛИНКВип е постојано во потрага по талентирани луѓе со цел да обезбеди најдобри комуникациски решенија за своите корисници. За да го зајакне својот Одде

loading...
Loading...