Целта на Илуминатите

Loading...

Илуминатите е така наречено “тајно друштво” од ерата на прсветлувањето основано на 1 мај, 1776 год.

Но има голема разлика од сфаќањто на илуминатите денес и во минатото. Во модерното време илуминатите преставуваат организација или заговор кој дејствува како прикрена “моќ за престолот” наводно контролирана од владата или корпорциите.

Според Адам Вајсхаупт целта на илуминатите е да ги конторлираат луѓето кои завземаат високи функции во државата или кои раководат со големите компании. Како втора цел е членовите на илуминатите кои предаваат на универзитетите да ги направат студентите да бидат едни од најталентираните и идни членови на илуминатите.Според него сите илуминати кои се влијателни луѓе, специјално обучени студенти под контрола на братството, треба да дејствуваат зад сцената на сите владини, верски и финансиски организации, како агенти. Како последно тој споменува концентрација на сите нивни ресурси со цел да бидат искористени протв силата на владата за создавање на единствена светска влада контролирана од братсвото на илуминатите.

Според најновите анкети илуминатите се повеќе ја засилуваат својата моќ. Има многу примери од познати личности од музиката и филмот кои наводно се членови на оваа тајна организација наречена илуминати.

loading...
Loading...