Виц на денот

Loading...

Си бил некој човек и и си отворил книжара. Работел месец дена, али продал само 2 книги. Издал оглас дека бара човек кој ќе продава книги низ улиците. Дошол еден човек што дткал и му вика:

– Јјјјааасс дддојдов ввво врсккка сссо оооглассот.

– Абе човеку ќе те вработам, ама знаеш дека ќе треба по цел ден на нозе да бидеш, слабо се продаваат книги.
– Дддобро, кккќе прооообааам. Дддај мми ггазда 10 к

книгги.
Му дава газдата 10 книги и овој се враќа за 5 минути и му вика:
– Еввве пппари ггазда. Дддај уште 20 ккниги.
Се враќа човеков после 10 минути и му вика:
– Гггазда еввве парри, ддаввај уууште 30 кккниги.
Газдава со чудење му дава уште 30 книги. Овој се враќа после 15 минути и вика:
– Гггазда еееевввве ппппари, дддај уууште 50 ккниги.
– Абе човеку, ќе ти дадам јас тебе уште 50 книги, но кажи ми како ги продаваш, навистина си добар во работава.
– Ммннногу лллесно, одддам пппред ккуќќата и зззвонам и мму вввикам: Ќќќе кккупппуваш кккнига ииили ддда јјја чччиттам.

loading...