Најсмешните Охридски богови и божици

Loading...

Прочитајте ги најсмешните Охридски богови и божици:

 

АМАН РЕ – Охридски Бог на зачуденоста.

АМОР ФАТИ – Божица на кладилниците 

АМОР СРА? – Охридска божица на вистината.АМТО Е – Охридски бог на судбината.

АМОРТИ СИ? – Охридска божица на сознанието.

К'ДЕ РЕ? – Охридски бог на патниците.

…АМАЌЕТЕП ЕТ – Охридски бог на чуварите и портирите на кафаните. Значајни личности во тоа време.

ПАС КОКУЗМАН – Охридско божество на земјата и копачите. Во митологијата претставено како човек со глава на териер.

МАР АТОН – Охридски бог на удавените. Во негова чест, еднаш годишно охриѓани носеле странци во езерото, на празник на крајот на летото.

АМЌЕО ЈАЈШ – Охридски бог на војната.

ТАШ МАРУН и ШТА – Охридски божества на провинцијата.

МУМРЕ – Охридски бог на смеењето.

К'КДА НЕПАК – Охридски бог на нихилизмот.

ОСМАНБЕ ГОТ – Охридски бог на вонбрачниот живот. Охриѓанки многу го почитувале.

СКОПЈАН ИШТЕ – Луцифер
 

БИЉА НА – Богиња на хипохондријазата
 

СМЕШ ТАЈ – Богот на летото
 

МАЛУМОР ГЕН – Богот на исполнителноста
 

СЕЈСИМАД РО – Богот на Разумниот Компромис
 

ШОЕМО РЕ – Богот на Разбирањето, често во политеистички занес славен со богот на летото
 

ДАНТРЕ БИТ – Богот на гостопримството, особено при туристички саеми

loading...