Солунски патрдии, втор дел… приказната продолжува…

Солунски патрдии, втор дел… приказната продолжува…