АКТОR вработува нови 350 лица

Loading...

Компанијата Актор со цел да го интензивира успешниот тек на проектот за КОРИДОР 10, го објавува овој повик за вработување на 350 искусни работници кои со своите професионални и лични вештини ќе го зајакнат тимот и ќе допринесат во изведбата, се до конечното завршување на овој единствен проект од ваков вид во Македонија.Фирмата Актор е реномирана компанија во градежната индустрија во регионот, со докажана експертиза на повеќе крупни инфраструктурни проекти во Грција, Албанија, Србија и Бугарија. Во моментов на проектот во Република Македонија Коридор 10 Демир Капија Смоквица, има ангажирано околу 450 вработени, за кои се обезбедени сите потребни услови согласно сите законски прописи кои компанијата ги почитува во однос на вработените, вклучително и безбедност и заштита при работа. Бројот од 450 вработени секојдневно се зголемува заради потребите на проектот и се поголемиот интерес на лица кои изразуваат желба да се вклучат во неговата реализација.

 
За извршување на проектните активности и задачи во периодот кој следи а кој опфаќа изградба на повеќе мостови, надвозници и патни јазли, компанијата Актор има потреба од нови 350 искусни вработени со повеќегодишно искуство на проекти за поставување и изведба на високи конструкции до 100 метри, работа на висина, работа со големи челични и бетонски конструкци, транспорт и просторна манипулација на габаритни конструкции и нивно соодветно поставување.
Компанијата има потреба од градежни работници за мостови. Вработените треба да имаат работно искуство на проекти на кои се поставувани мостови со герберова греда, односно конзолни носачи, засводени мостови, мостови со преднапрегнати греди, лиени мостови и обликувани со бетон, мостови со фина оплата и висина до 95 метри.
Повеќе на следниот ЛИНКФирмата Актор е реномирана компанија во градежната индустрија во регионот, со докажана експертиза на повеќе крупни инфраструктурни проекти во Грциј

loading...
Loading...