Анкета во Италија – Дали би спиеле со Берлускони?

Loading...

АНКЕТА НА ЖЕНИТЕ ВО ИТАЛИЈА 
Дали би спиеле со Берлускони? 
30% одговориле  ДА 
70% одговориле дека сакаат пак АНКЕТА НА ЖЕНИТЕ ВО ИТАЛИЈА 
Дали би спиеле со Берлускони? 
30% одговориле  ДА 
70% одговориле дека сак

loading...