Докторе, што и е на мојата тешта?

Loading...

Докторе, што и е на мојата тешта?Докторе, што и е на мојата тешта?
-Се плашам дека станува збор за најлошото.
-Па кажете ми, што е тоа?
-Ништо не и е!Докторе, што и е на мојата тешта?
-Се плашам дека станува збор за најлошото.
-Па кажете ми, што е тоа?
-Ништо не и е!

loading...