Фото: Кога жената го чека сопругот пред врата…

Loading...

Очигледно нејзиниот маж не знае колку е „подготвена“ неговата жена….Да не знаеш, кое од овие три е пострашно…првото, второто или третото?Да не знаеш, кое од овие три е пострашно…првото, второто или третото?

loading...
Loading...