Ги натерал учениците да ги напишат имињата на балони. По неколку минути НАСТАНАЛ ХАОС!

Loading...

Во една прилика, група од 50 луѓе учествувале на семинар во кој предавачот одеднаш го прекинал часот и им соопштил на учесниците да направат групна активност.Тој им поделил по еден бел балон и замолил секој од нив одделно со маркер да го напише своето име. Ги собрале балоните и ги ставиле во друга просторија.
Веднаш потоа, учесниците биле замолени да влезат во просторијата и да го пронајдат балонот со своето име во рок од пет минути. Луѓето импулсивно и панично тргнале да го бараат својот балон, судирајќи се и туркајќи ги останатите учесници. Се создал хаос. Секако, никој не успеал да го пронајде својот балон за кратко време.
Веднаш потоа, предавачот ги замолил да земат по еден балон од просторијата и да го проследат на лицето чие име е испишано на него. За пет минути сите учесници во рацете имале свој балон.
Тогаш, предавачот продолжил: токму тоа се случува во нашите животи. Сите сме во безумна потрага по среќата, не знаејќи каде се наоѓа таа.
Нашата среќа е често во рацете на другите. Пружете им среќа на другите и ќе ја добиете вие својата среќа. Токму тоа е поентата на животот.Тој им поделил по еден бел балон и замолил секој од нив одделно со маркер да го напише своето име. Ги собрале балоните и ги ставиле во друга просто

loading...