Гумичка

Loading...

Влегува некој тинејџер со вокмен на уши, рокнат до даска, во автобус и седнува до некоја баба. Бабава седела мирно некое време, ама почнала да ја нервира музиката, па земала да тропа со бастумот по подот. Дечково се изнервирал што му се расипува музиката, па и дофрлил на бабата: – Бабо, а да ставеше гумичка на тоа стапот!? – Татко ти требал да стави гумичка на стапот! – му дрекнала бабата.Влегува некој тинејџер со вокмен на уши, рокнат до даска, во автобус и седнува до некоја баба. Бабава седела мирно некое време, ама почнала да ја н

loading...