Мамо, мамо сакам братче…

Loading...

Мамо, мамо сакам братче…Мамо, мамо сакам братче…
Татко ти е во странство, ќе разговараме кога ќе се врати.
Еми, зашто не го изненадиш!Мамо, мамо сакам братче…
Татко ти е во странство, ќе разговараме кога ќе се врати.
Еми, зашто не го изненадиш!

loading...
Loading...