Младоженци се раcправаат колку деца да имаат…

Loading...

Младоженци се раcправаат колку деца да имаат!Младоженци се раcправаат колку деца да имаат!
Мажот:
– Јас сакам две!
Жената:
– А јас три!
Мажот:
– А не, после второто ќе одам да ме направат стерилен!
Жената:
– Добро оди… но се надевам дека ќе го сакаш и третото како свое!Младоженци се раcправаат колку деца да имаат!
Мажот:
– Јас сакам две!
Жената:

loading...
Loading...