На косење трева Блажо ја прашува Мара…

Loading...

На косење трева Блажо ја прашува Мара:На косење трева Блажо ја прашува Мара:
Блажо:
– Сакаш прво да јадеме или прво ќе се е*еме?
Мара:
– Како сакаш, па да јадеме…На косење трева Блажо ја прашува Мара:
Блажо:
– Сакаш прво да јадеме или прво ќе се е*еме?
Мара:

loading...