Навидум невина девојка си купила долна облека и…

Loading...

Навидум невина девојка си купила долна облека и прашала во дуќанот дали може градникот и гаќичките да се навезат со натпис: „Ако можеш да го прочиташ значи дека си преблизу”.Навидум невина девојка си купила долна облека и прашала во дуќанот дали може градникот и гаќичките да се навезат со натпис: „Ако можеш да го прочиташ значи дека си преблизу”.– Нема проблем, госпоѓице. Какви букви ќе сакате, ракописни или печатни?– Напишете го со Брајово писмо! – одговорила таа.Навидум невина девојка си купила долна облека и прашала во дуќанот дали може градникот и гаќичките да се навезат со натпис: „Ако можеш да го

loading...
Loading...