Некој тип влегува во јавна куќа: Сакам 10 педери, не се проблем за пари!

Некој тип влегува во јавна куќа.– Сакам 10 педери, не се проблем за пари!За двее минути му донеле 10 педери, му ги наредиле пред него. Типот вади пиштол и..Некој тип влегува во јавна куќа.– Сакам 10 педери, не се проблем за пари!За двее минути му донеле 10 педери, му ги наредиле пред него. Типот вади пиштол и ги убива првите 9.– Што направи човече, зошто ги утепа, па нели бараше 10?А типот задоволно одговара:– Море да знаеш како на овој десетиов сега му е стегнато шупчето!Некој тип влегува во јавна куќа.– Сакам 10 педери, не се проблем за пари!За двее минути му донеле 10 педери, му ги наредиле пред

Loading...