Отидуе кумановац куде гинеколога и му вика…

Loading...

Отидуе кумановац куде гинеколога и му вика: Докторе имам едну лошу вест. – Кажи што те толко мучи.?- Жена ми е трудна. -Па што има туј лошо тој е одлично. -Ама докторе па 9 месеца нема да има секс. -Ке има само овакој.Први три месеца може ама нема да гу пуниш.!Втори три месеца само кучешка поза, а последни три месеца вучешка поза.!-Докторе све разбра само тој вучешка поза како треба да се прави.?-Епа вучешка поза ти е седиш и виеш до дупку..- Кажи што те толко мучи.?- Жена ми е трудна. -Па што има туј лошо тој е одлично. -Ама докторе па 9 месеца нема да има

loading...
Loading...