Пер’то бил наркоман, и ја убива мајка му Мара…

Loading...

Пер'то бил наркоман, и ја убива мајка му Мара……Пер'то бил наркоман, и ја убива мајка му Мара……Сета а исечил на парчиња, и парчињата ги турил у фрижидерот….И на судењето судијата го прашуе;—Добро бре Пере, ај шо а уби а уби мајка ти, ами зошто парчињата и тури у фрижидерот, а не ги фрли у ѓубрето да и скрииш трагите….—Слуша го несалам даа, ја мама да а фрлам у ѓубрето??Пер'то бил наркоман, и ја убива мајка му Мара……Сета а исечил на парчиња, и парчињата ги турил у фрижидерот….И на судењето судијат

loading...
Loading...