Попе, а да ми го стави?

Loading...

Попот: сега може да ја бакнете невестата!Невестата: Попе, а да ми го стави?Попот зачудено гледа во невестата…Попот: сега може да ја бакнете невестата!Невестата: Попе, а да ми го стави?Попот зачудено гледа во невестата…Невестата: Прстенот, попе, прстенот.Попот: сега може да ја бакнете невестата!Невестата: Попе, а да ми го стави?Попот зачудено гледа во невестата…Невестата: Пр

loading...
Loading...