Си иде Трпе дома и приметува траги од неверство…

Loading...

Си иде Трпе дома и приметува траги од неверство.Си иде Трпе дома и приметува траги од неверство.
— Со пријателот Трајчо ли беше?
— Не бе.
— Со пријателот Ристо ли беше?
— Не.
— Со пријателот Блажо ли беше?
— Не бе ни со него, шо мислиш ти, јас немам мои пријатели?Си иде Трпе дома и приметува траги од неверство.
— Со пријателот Трајчо ли беше?
— Не бе.
— Со пријатело

loading...
Loading...