Си спијат Стојан и Цвета раат и кога, среде ноќ, некој тропа на врата…

Loading...

Си спијат Стојан и Цвета раат и кога, среде ноќ, некој тропа на врата. Си спијат Стојан и Цвета раат и кога, среде ноќ, некој тропа на врата. Цвета сета избезумена, рипнува и вика:
– Веднаш бегај низ прозор, ете го маж ми, се врати!!
Стојан, ни пет ни шест, рипа низ прозор, полугол и целиот сонливи и во бунило. Кога се подосвестил долу, целиот изгребан и со модринки, се качува кај Цвета горе и вели:
– Добро мори, мамицата твоја, што ти беше тоа „ете го маж ми, се врати“, нели јас сум ти маж?!
А Цвета на тоа му вели:
– Првин ти кажи зошто веднаш, како мува без глава изрипа низ прозор кога викнав така…Си спијат Стојан и Цвета раат и кога, среде ноќ, некој тропа на врата. Цвета сета избезумена, рипнува и вика:
– Веднаш бегај низ прозор, ет

loading...
Loading...